Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP001J
Název: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 14.03.2019 09:39
Předkladatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 21.05.2018
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP001J_navrh_textNavrhu.zip (1476 kB) - 04.09.2018 08:16:11
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP001J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (139 kB) - 04.09.2018 08:16:11
Datum veřejného projednání: 20.09.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP001J_vp_informace.pdf (197 kB) - 04.09.2018 08:20:41
Text návrhu aktualizace: MZP001J_vp_textNavrhu.zip (187857 kB) - 04.09.2018 08:20:41
Posuzovatel SEA:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP001J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (101 kB) - 19.11.2018 14:36:32
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP001J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (58 kB) - 19.11.2018 14:36:32
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 28.01.2019
Schválená aktualizace: MZP001J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.pdf (2470 kB) - 14.03.2019 09:31:16