Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP001M
Název koncepce: Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2006 08:52
Datum předložení koncepce: 11.10.2006
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Informace o návrhu koncepce:
Vyhodnocení koncepce: MZP001M_vyhodnoceni.doc (268 kB) - 24.07.2007 09:41:56
Návrh koncepce: MZP001M_navrh.doc (1539 kB) - 24.07.2007 09:42:01
Vyjádření MŽP: MZP001M_vyjadreni.doc (63 kB) - 24.07.2007 09:42:01
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: