Mimořádná aktualizace PÚR dle § 35 stavebního zákona
Kód: MZP001N
Název: Návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje ČR (týkající se změny označení „R43“ na „S43“)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2019 14:58
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-2-Politiky-uzemniho-rozvoje
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 29.11.2018
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP001N_navrh_textNavrhu.zip (1234 kB) - 08.03.2019 10:11:07
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP001N_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (84 kB) - 08.03.2019 10:11:07
Datum veřejného projednání: 25.02.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP001N_vp_informace.docx (15 kB) - 08.03.2019 10:35:29
Text návrhu aktualizace: MZP001N_vp_textNavrhu.zip (1234 kB) - 08.03.2019 10:12:39
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP001N_vp_textStanoviskaDOSS.docx (11 kB) - 08.03.2019 10:33:33
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 02.09.2019