Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP001V
Název koncepce: Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2006 14:32
Předkladatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 70891168
Návrh zadání: MZP001V_navrhZadani.doc (23 kB) - 28.01.2005 14:50:04
Závěr zjišťovacího řízení: MZP001V_zjistovaci.zip (12 kB) - 26.01.2005 12:03:30
Posuzovatel: Anděl Petr, Doc. RNDr., CSc.
Text stanoviska: MZP001V_zaverStan.PDF (194 kB) - 14.11.2006 14:32:31
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: