Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP002J
Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2019 15:13
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 13.02.2018
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP002J_navrh_textNavrhu.zip (7476 kB) - 04.09.2018 08:28:17
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP002J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (161 kB) - 04.09.2018 08:28:17
Datum veřejného projednání: 10.07.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP002J_vp_informace.pdf (512 kB) - 04.09.2018 08:29:22
Text návrhu aktualizace: MZP002J_vp_textNavrhu.zip (1357 kB) - 04.09.2018 08:29:22
Posuzovatel SEA:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP002J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (128 kB) - 04.09.2018 08:30:44
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP002J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.zip (98 kB) - 10.01.2019 12:33:09
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 25.02.2019
Schválená aktualizace: MZP002J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.zip (1075 kB) - 01.04.2019 15:13:07
Informace o ukončení: