Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP002M
Název koncepce: Program Cíl 3 přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2006 08:10
Datum předložení koncepce: 03.11.2006
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
Informace o návrhu koncepce:
Vyhodnocení koncepce: MZP002M_vyhodnoceni.doc (2851 kB) - 24.07.2007 09:45:47
Návrh koncepce: MZP002M_navrh.zip (2230 kB) - 24.07.2007 09:45:48
Vyjádření MŽP: MZP002M_vyjadreni.PDF (89 kB) - 24.07.2007 09:45:49
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: