Mimořádná aktualizace PÚR dle § 35 stavebního zákona
Kód: MZP002N
Název: Návrh na aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky za účelem přípravy výstavby vodního díla Vlachovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2019 15:00
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 10.12.2018
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP002N_navrh_textNavrhu.zip (1420 kB) - 08.03.2019 10:57:00
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP002N_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (91 kB) - 08.03.2019 10:52:31
Datum veřejného projednání: 25.03.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP002N_vp_informace.docx (14 kB) - 08.03.2019 11:00:49
Text návrhu aktualizace: MZP002N_vp_textNavrhu.zip (1234 kB) - 08.03.2019 11:00:49
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP002N_vp_textStanoviskaDOSS.docx (11 kB) - 17.09.2019 14:59:34
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 02.09.2019