Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP003J
Název: Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2019 13:06
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 16.02.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP003J_navrh_textNavrhu.zip (51390 kB) - 04.09.2018 08:36:12
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP003J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (177 kB) - 04.09.2018 08:36:12
Datum veřejného projednání: 04.12.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP003J_vp_informace.pdf (518 kB) - 30.10.2018 13:26:40
Text návrhu aktualizace: MZP003J_vp_textNavrhu.pdf (8591 kB) - 30.10.2018 13:26:40
Posuzovatel SEA: Morávková Milena Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP003J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (7036 kB) - 30.10.2018 13:26:40
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP003J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (71 kB) - 06.12.2018 10:12:15
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP003J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (104 kB) - 14.03.2019 09:23:39
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 05.03.2019
Stanovisko k návrhu aktualizace: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP003J_stanovisko_informace.pdf (91 kB) - 14.03.2019 09:20:50
Text stanoviska: MZP003J_stanovisko_textStanoviska.pdf (210 kB) - 14.03.2019 09:20:50
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace:
Schválená aktualizace: MZP003J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.zip (8967 kB) - 19.06.2019 13:06:18