Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP003M
Název koncepce: Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2007 11:09
Datum předložení koncepce: 07.11.2006
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Rakouské spolkové kancléřství
Informace o návrhu koncepce:
Vyhodnocení koncepce: MZP003M_vyhodnoceni.zip (1355 kB) - 24.07.2007 09:46:26
Návrh koncepce: MZP003M_navrh.zip (1267 kB) - 24.07.2007 09:46:27
Vyjádření MŽP: MZP003M_vyjadreni.zip (951 kB) - 24.07.2007 09:46:28
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: