Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP004G
Název: Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2016 10:12
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 30.08.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP004G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (116 kB) - 09.06.2014 14:06:07
Posuzovatel SEA: Bauer Pavel Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Bauer Pavel Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP004G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2720 kB) - 05.02.2016 16:46:22
Text Posouzení Natura 2000: MZP004G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (2720 kB) - 05.02.2016 16:46:22
Text návrhu ZÚR: MZP004G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.pdf (1600 kB) - 05.02.2016 16:46:22
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP004G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (200 kB) - 05.02.2016 16:46:22
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 10.05.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP004G_stanovisko_informace.pdf (226 kB) - 13.05.2016 10:12:08
Text stanoviska: MZP004G_stanovisko_textStanoviska.pdf (210 kB) - 13.05.2016 10:12:08
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: