Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP004M
Název koncepce: Program Cíl 3 přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2007 09:39
Datum předložení koncepce: 22.12.2006
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Saské státní ministerstvo hospodářství a práce ve spolupráci s MMR ČR
Informace o návrhu koncepce:
Vyhodnocení koncepce: MZP004M_vyhodnoceni.pdf (329 kB) - 24.07.2007 09:47:07
Návrh koncepce: MZP004M_navrh.pdf (609 kB) - 24.07.2007 09:47:08
Vyjádření MŽP: MZP004M_vyjadreni.doc (64 kB) - 24.07.2007 09:47:08
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: