Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP004Z
Název koncepce: ZÚR Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2007 15:34
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
IČO předkladatele: 60609460
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: Návrh zásad územního rozvoje Olomouckého kraje včetně vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území je dostupný na internetových stránkách http://www.iri.cz/kr-olomoucky/zur.
Posuzovatel: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bosák Jaroslav Bc., RNDr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP004Z_zaverStanoviska.PDF (444 kB) - 09.11.2007 15:34:38
Důvody ukončení posuzování: