Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP005K
Název koncepce: Dopravní politika České republiky pro léta 2005 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2005 11:50
Předkladatel: Ministerstvo dopravy České republiky
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 17.02.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP005K_oznameni.zip (80 kB) - 15.02.2005 10:25:14
Informace o oznámení: MZP005K_infOznam.doc (57 kB) - 17.02.2005 06:55:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP005K_zjistovaci.doc (41 kB) - 24.03.2005 11:44:30
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Neumanová Jana Ing. (Svobodová)
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP005K_vyhodnoceni.pdf (3635 kB) - 18.05.2005 10:30:11
Návrh koncepce: MZP005K_navrh.zip (322 kB) - 18.05.2005 10:30:11
Informace o návrhu koncepce: MZP005K_infNavrh.doc (62 kB) - 20.05.2005 16:26:56
Datum veřejného projednání: 09.06.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP005K_infVP.doc (66 kB) - 20.05.2005 11:57:48
Zápis z veřejného projednání: MZP005K_zapisVP.doc (119 kB) - 20.06.2005 16:05:00
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP005K_zaverStan.doc (52 kB) - 30.06.2005 11:50:50
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: