Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP005V
Název koncepce: Změna č. 5 ÚP VÚC Zlínské aglomerace
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2005 17:15
Předkladatel: Krajský úřad Zlínského kraje
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP005V_zjistovaci.jpg (855 kB) - 01.11.2005 17:15:21
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: