Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP006G
Název: 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 16:07
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: Zpráva/zadání ZÚR se nezpracovávalo.Kraji byl podán oprávněným investorem návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury v souladu s § 42 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volf Ondřej Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP006G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (14248 kB) - 06.02.2015 15:42:19
Text Posouzení Natura 2000: MZP006G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (2666 kB) - 06.02.2015 15:42:19
Text návrhu ZÚR: MZP006G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (30869 kB) - 06.02.2015 15:42:19
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP006G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (153 kB) - 06.02.2015 15:42:19
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 23.03.2015
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP006G_stanovisko_informace.pdf (64 kB) - 26.03.2015 17:46:54
Text stanoviska: MZP006G_stanovisko_textStanoviska.pdf (107 kB) - 26.03.2015 17:46:54
Datum veřejného projednání: 23.04.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP006G_VP_informace.pdf (89 kB) - 31.01.2017 12:37:30
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP006G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (59913 kB) - 31.01.2017 12:45:31
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP006G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (41269 kB) - 31.01.2017 12:43:26
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP006G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (139 kB) - 31.01.2017 16:27:47
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP006G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (153 kB) - 31.01.2017 16:27:47
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 26.08.2015
Schválená ZÚR: MZP006G_VP_schvalenaZUR.docx (11 kB) - 18.07.2018 16:07:44