Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP006M
Název koncepce: Operační program Nadnárodní spolupráce v prostoru Střední Evropa v programovém období 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 22.03.2007 14:41
Datum předložení koncepce: 01.02.2007
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Vyhodnocení koncepce: MZP006M_vyhodnoceni.doc (2102 kB) - 24.07.2007 09:49:35
Návrh koncepce: MZP006M_navrh.doc (5395 kB) - 24.07.2007 09:49:45
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP006M_vyjadreni.doc (99 kB) - 24.07.2007 09:49:45
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: