Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP006V
Název koncepce: Územní plán velkého územního celku Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2005 13:28
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: MZP006V_navrhZadani.doc (23 kB) - 04.11.2005 13:13:21
Závěr zjišťovacího řízení: MZP006V_zjistovaci.PDF (246 kB) - 04.11.2005 13:28:35
Posuzovatel: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: