Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP006Z
Název koncepce: ZÚR Zlínského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2008 10:46
Předkladatel: Krajský úřad Zlínského kraje
IČO předkladatele: 70891320
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=2784
Posuzovatel: Sáňka Milan Ing., Dr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP006Z_zaverStanoviska.pdf (310 kB) - 25.08.2008 10:46:10
Důvody ukončení posuzování: