Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP007J
Název: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 24.02.2021 14:14
Předkladatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: V elektronické podobě je návrh aktualizace dostupný na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz (Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu › Aktualizace č. 2 ZÚR JMK) a na adrese: http://www.zurka.cz. V listinné podobě je k nahlédnutí prostřednictvím Odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, zasedací místnost č. 7A, a prostřednictvím Odboru stavební a životní prostředí, oddělení úřadu územního plánování, Městského úřadu Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav, 2. patro, dveře č. 225.
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 18.12.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP007J_navrh_textNavrhu.zip (3302 kB) - 19.05.2020 15:15:35
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP007J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (127 kB) - 19.05.2020 15:15:35
Datum veřejného projednání: 16.06.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP007J_vp_informace.pdf (424 kB) - 19.05.2020 15:08:17
Text návrhu aktualizace: MZP007J_vp_textNavrhu.pdf (42 kB) - 19.05.2020 15:18:58
Posuzovatel SEA:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP007J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (134 kB) - 17.06.2020 15:54:25
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP007J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (156 kB) - 01.09.2020 09:05:31
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 17.09.2020
Schválená aktualizace: MZP007J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.pdf (44 kB) - 24.02.2021 14:14:19