Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP007M
Název koncepce: Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 22.03.2007 14:40
Datum předložení koncepce: 18.01.2007
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky
Informace o návrhu koncepce:
Vyhodnocení koncepce: MZP007M_vyhodnoceni.doc (93 kB) - 24.07.2007 09:50:12
Návrh koncepce: MZP007M_navrh.zip (5078 kB) - 24.07.2007 09:50:22
Vyjádření MŽP: MZP007M_vyjadreni.doc (93 kB) - 24.07.2007 09:50:22
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: