Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP008J
Název: Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání návrhu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2020 10:28
Předkladatel: Hlavní město Praha
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 28.08.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP008J_navrh_textNavrhu.zip (20378 kB) - 13.07.2020 10:27:51
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP008J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (113 kB) - 13.07.2020 10:27:51
Datum veřejného projednání: 31.07.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP008J_vp_informace.pdf (377 kB) - 13.07.2020 10:28:55
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: