Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP008M
Název koncepce: Regionální plán pro region plánování Horní Lužice-Dolní Slezsko
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.12.2010 15:27
Datum předložení koncepce: 11.10.2007
Datum zveřejnění: 30.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Regionální plánovací sdružení Horní Lužice - Dolní Slezsko
Vyhodnocení koncepce: MZP008M_vyhodnoceni.zip (7251 kB) - 08.11.2007 09:03:29
Návrh koncepce: MZP008M_navrh.zip (6759 kB) - 14.12.2007 10:26:49
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP008M_vyjadreni.zip (233 kB) - 10.12.2007 13:22:34
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce: MZP008M_projednaniKoncepce.zip (5188 kB) - 03.12.2010 15:27:00
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: