Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP008V
Název koncepce: Změna č. 1 ÚP VÚC Beskydy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2005 15:13
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezský kraje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: MZP008V_navrhZadani.doc (159 kB) - 29.12.2005 15:08:46
Závěr zjišťovacího řízení: MZP008V_zjistovaci.doc (24 kB) - 29.12.2005 15:13:18
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: