Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP008Z
Název koncepce: ZÚR Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2011 08:28
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP008Z_stanoviskoNavrhZadani.pdf (83 kB) - 10.12.2010 09:35:52
Posuzovatel: Toniková Zuzana Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP008Z_zaverStanoviska.rar (121 kB) - 23.11.2011 08:28:22
Důvody ukončení posuzování: