Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP009M
Název koncepce: Regionální plán pro region plánování Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2007 13:21
Datum předložení koncepce: 12.10.2007
Datum zveřejnění: 30.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Svaz pro územní plánování regionu Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří
Vyhodnocení koncepce: MZP009M_vyhodnoceni.zip (582 kB) - 08.11.2007 09:23:10
Návrh koncepce: MZP009M_navrh.zip (197776 kB) - 12.11.2007 09:36:39
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP009M_vyjadreni.zip (129 kB) - 10.12.2007 13:21:37
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce: MZP009M_projednaniKoncepce.zip (125503 kB) - 06.12.2010 16:53:20
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: