Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP009V
Název koncepce: Změna č. 2 ÚP VÚC Beskydy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2005 15:20
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: MZP009V_navrhZadani.doc (60 kB) - 29.12.2005 15:17:49
Závěr zjišťovacího řízení: MZP009V_zjistovaci.doc (23 kB) - 29.12.2005 15:20:37
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: