Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP009Z
Název koncepce: ZÚR Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2009 14:45
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
IČO předkladatele: 70890692
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0150.html
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP009Z_stanoviskoNavrhZadani.PDF (452 kB) - 03.12.2008 08:31:45
Posuzovatel: Krajíček Libor RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP009Z_zaverStanoviska.pdf (504 kB) - 23.12.2009 14:45:18
Důvody ukončení posuzování: