Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP010M
Název koncepce: Regionální plán pro plánovací region Jihozápadní Sasko
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2009 11:48
Datum předložení koncepce: 08.11.2007
Datum zveřejnění: 20.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Regionální plánovací sdružení Jihozápadní Sasko
Vyhodnocení koncepce: MZP010M_vyhodnoceni.zip (10722 kB) - 14.12.2007 10:12:22
Návrh koncepce: MZP010M_navrh.zip (86680 kB) - 14.12.2007 10:13:10
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP010M_vyjadreni.PDF (78 kB) - 04.01.2008 09:49:59
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce: MZP010M_projednaniKoncepce.zip (21874 kB) - 24.04.2009 11:48:45
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: