Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP010V
Název koncepce: Územní plán velkého územního celku Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2006 13:11
Předkladatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: MZP010V_navrhZadani.doc (23 kB) - 30.03.2006 17:05:21
Závěr zjišťovacího řízení: MZP010V_zjistovaci.pdf (219 kB) - 02.05.2006 13:11:36
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: