Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP011G
Název: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Zadání/zpráva
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2015 13:07
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 01.07.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Rozdělení Aktualizace č. 2 na Aktualizaci č. 2a a 2b ZÚR OK - Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 usnesením č. UZ/15/55/2015 schválilo rozdělení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na dvě části: a) Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení všech částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), které nebudou předmětem aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, b) Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) týkajících se lokality letiště Přerov a plochy pro nadmístní podnikatelské aktivity v území navazujícím na letiště Přerov včetně všech vazeb.
Text zadání/zprávy: MZP011G_navrh_textNavrhu.zip (1184 kB) - 12.06.2015 13:07:32
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP011G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (122 kB) - 12.06.2015 13:07:32
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel Natura:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: