Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP011J
Název: Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání návrhu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2021 14:52
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: Předmětný návrh Aktualizace č. 5 ZÚR MSK je včetně prezentace zpracovatele pro veřejné projednání veřejně dostupný na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/aktualizace-c--5-zur-msk-5305/.
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 07.12.2020
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Datum veřejného projednání: 23.02.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP011J_vp_informace.pdf (311 kB) - 24.02.2021 14:03:45
Posuzovatel SEA:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP011J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (161 kB) - 02.03.2021 11:00:19
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP011J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (155 kB) - 16.04.2021 14:52:05
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: