Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP011M
Název koncepce: Aktualizace regionálního plánu pro region plánování Chemnitz - Krušné hory
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2008 12:59
Datum předložení koncepce: 02.01.2008
Datum zveřejnění: 22.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Regionalen Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge
Vyhodnocení koncepce: MZP011M_vyhodnoceni.zip (233 kB) - 05.02.2008 08:47:41
Návrh koncepce: MZP011M_navrh.zip (50775 kB) - 05.02.2008 08:47:55
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP011M_vyjadreni.PDF (64 kB) - 04.03.2008 12:59:42
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: