Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP011M
Název koncepce: Aktualizace regionálního plánu pro region plánování Chemnitz - Krušné hory
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2008 12:59
Datum předložení koncepce: 02.01.2008
Datum zveřejnění: 22.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Regionalen Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge
Informace o návrhu koncepce:
Vyhodnocení koncepce: MZP011M_vyhodnoceni.zip (233 kB) - 05.02.2008 08:47:41
Návrh koncepce: MZP011M_navrh.zip (50775 kB) - 05.02.2008 08:47:55
Vyjádření MŽP: MZP011M_vyjadreni.PDF (64 kB) - 04.03.2008 12:59:42
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: