Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP012Z
Název koncepce: ZÚR Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2011 09:12
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1142&par[lang]=CS
Posuzovatel: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Braun Václav RNDr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP012Z_zaverStanoviska.zip (134 kB) - 22.06.2011 09:12:08
Důvody ukončení posuzování: