Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP013K
Název koncepce: Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2006 08:30
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje
IČ předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: 19.07.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP013K_oznameni.zip (5675 kB) - 14.07.2005 15:37:28
Informace o oznámení: MZP013K_infOznam.pdf (816 kB) - 24.01.2006 09:30:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP013K_zjistovaci.pdf (242 kB) - 24.01.2006 09:31:12
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP013K_vyhodnoceni.zip (5233 kB) - 24.01.2006 09:44:44
Návrh koncepce: MZP013K_navrh.zip (9174 kB) - 24.01.2006 09:44:47
Informace o návrhu koncepce: MZP013K_infNavrh.pdf (466 kB) - 24.01.2006 10:13:18
Datum veřejného projednání: 13.02.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP013K_infVP.doc (38 kB) - 30.01.2006 09:29:06
Zápis z veřejného projednání: MZP013K_zapisVP.doc (1578 kB) - 21.02.2006 14:38:18
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP013K_zaverStan.PDF (461 kB) - 04.04.2006 08:30:29
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: