Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP013M
Název koncepce: Územný plán obce Unín, Koncept riešenia
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2008 14:12
Datum předložení koncepce: 05.09.2008
Datum zveřejnění: 09.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Obec Unín, obecný úrad Unín, 908 46 Unín
Vyhodnocení koncepce: MZP013M_vyhodnoceni.zip (459 kB) - 09.09.2008 13:48:33
Návrh koncepce: MZP013M_navrh.zip (47229 kB) - 09.09.2008 13:48:46
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP013M_vyjadreni.pdf (83 kB) - 13.10.2008 14:12:07
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: