Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP013V
Název koncepce: Územní plán velkého územního celku Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2006 19:00
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: MZP013V_navrhZadani.doc (23 kB) - 12.06.2006 12:15:24
Závěr zjišťovacího řízení: MZP013V_zjistovaci.PDF (245 kB) - 10.07.2006 19:00:05
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: