Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP013Z
Název koncepce: ZÚR Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2011 13:28
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odborúzemního plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP013Z_stanoviskoNavrhZadani.pdf (81 kB) - 10.12.2010 10:10:13
Posuzovatel: Plachý Vladimír Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP013Z_zaverStanoviska.pdf (99 kB) - 13.07.2011 13:28:28
Důvody ukončení posuzování: