Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP014M
Název koncepce: Návrh programu opatření pro německou část povodí Labe
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2009 09:46
Datum předložení koncepce: 10.03.2009
Datum zveřejnění: 20.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Společenství oblasti povodí Labe (Flussgebietsgemeinschaft Elbe)
Vyhodnocení koncepce: MZP014M_vyhodnoceni.doc (23 kB) - 20.03.2009 13:17:43
Návrh koncepce: MZP014M_navrh.doc (23 kB) - 20.03.2009 13:17:43
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP014M_vyjadreni.pdf (83 kB) - 29.04.2009 09:46:34
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: