Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP014V
Název koncepce: Návrh Aktualizovaného zadání Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2006 10:36
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČO předkladatele: 70891508
Návrh zadání: MZP014V_navrhZadani.pdf (139 kB) - 26.09.2006 14:42:09
Závěr zjišťovacího řízení: MZP014V_zjistovaci.PDF (256 kB) - 05.10.2006 10:36:15
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: