Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP014Z
Název koncepce: ZÚR Karlovarského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2014 14:42
Předkladatel: Krajský úřad Karlovarského kraje
IČO předkladatele: 70891168
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Posuzovatel: Krajíček Libor RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP014Z_zaverStanoviska.pdf (99 kB) - 09.06.2014 14:42:23
Důvody ukončení posuzování: