Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP015M
Název koncepce: Územný plán obce Petrova Ves
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2009 10:11
Datum předložení koncepce: 15.05.2009
Datum zveřejnění: 19.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Obec Petrova Ves, Obecný úrad Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves č. 53
Vyhodnocení koncepce: MZP015M_vyhodnoceni.pdf (449 kB) - 19.05.2009 14:22:06
Návrh koncepce: MZP015M_navrh.zip (4504 kB) - 19.05.2009 14:22:14
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP015M_vyjadreni.zip (553 kB) - 31.08.2009 10:11:13
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání: 05.08.2009
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP015M_infVP.pdf (342 kB) - 03.08.2009 10:17:30
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: