Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP015Z
Název koncepce: Politika územního rozvoje ČR 2008
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2009 14:46
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Posuzovatel: Krajíček Libor RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Nesouhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP015Z_zaverStanoviska.pdf (895 kB) - 23.01.2009 14:46:36
Důvody ukončení posuzování: