Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP016M
Název koncepce: Územný plán obce Letničie
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2009 10:04
Datum předložení koncepce: 15.05.2009
Datum zveřejnění: 19.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Obec Letničie, Obecný úrad Letničie, 908 44 Letničie č. 35
Vyhodnocení koncepce: MZP016M_vyhodnoceni.pdf (431 kB) - 19.05.2009 14:26:12
Návrh koncepce: MZP016M_navrh.zip (3363 kB) - 19.05.2009 14:26:20
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP016M_vyjadreni.zip (553 kB) - 31.08.2009 10:04:24
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání: 05.08.2009
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP016M_infVP.pdf (342 kB) - 03.08.2009 10:17:10
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: