Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP017G
Název: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2019 09:47
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: www.kr-vysocina.cz, sekce Téma – Portál územního plánování a stavebního řádu – oddělení územního plánování – Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina – Návrh Zprávy o uplatňování ZÚR KrV v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 04.05.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP017G_navrh_textNavrhu.pdf (500 kB) - 06.05.2016 13:13:34
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP017G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (170 kB) - 06.05.2016 13:13:34
Posuzovatel SEA: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Dohnal Tomáš Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP017G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (26034 kB) - 04.07.2018 13:39:27
Text Posouzení Natura 2000: MZP017G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (1643 kB) - 04.07.2018 13:39:27
Text návrhu ZÚR: MZP017G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (2829 kB) - 04.07.2018 13:39:27
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP017G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (287 kB) - 16.08.2018 13:30:59
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.01.2019
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP017G_stanovisko_informace.pdf (68 kB) - 10.01.2019 12:36:00
Text stanoviska: MZP017G_stanovisko_textStanoviska.pdf (173 kB) - 10.01.2019 12:36:00
Datum veřejného projednání: 16.09.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP017G_VP_informace.pdf (222 kB) - 09.08.2019 14:08:58
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP017G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (3077 kB) - 09.08.2019 14:13:36
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP017G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (24746 kB) - 09.08.2019 14:13:36
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP017G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (1943 kB) - 09.08.2019 14:13:36
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP017G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.zip (2563 kB) - 24.09.2019 08:01:17
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP017G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (70 kB) - 18.12.2019 09:47:08
Podstatná úprava ZÚR: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: