Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP017M
Název koncepce: Rakouský národní vodohospodářský plán
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2009 13:03
Datum předložení koncepce:
Datum zveřejnění: 14.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Bundesministerium für Land- und Fortwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Vyhodnocení koncepce: MZP017M_vyhodnoceni.zip (22 kB) - 15.10.2009 09:09:49
Návrh koncepce: MZP017M_navrh.zip (22 kB) - 15.10.2009 09:09:49
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP017M_vyjadreni.pdf (155 kB) - 16.11.2009 13:03:18
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: