Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP017Z
Název koncepce: Aktualizace č. 1 ZÚR Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2011 14:00
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://www.iri.cz/kr-olomoucky/default.asp?tab=zur
Text vyjádření k návrhu zprávy: MZP017Z_vyjadreniNavrhZprava.pdf (590 kB) - 03.08.2010 14:01:15
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP017Z_zaverStanoviska.pdf (91 kB) - 10.01.2011 14:00:01
Důvody ukončení posuzování: