Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP018J
Název: 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání návrhu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2022 15:13
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/7.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 02.10.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP018J_navrh_textNavrhu.zip (9427 kB) - 02.12.2021 10:55:31
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP018J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (124 kB) - 02.12.2021 10:55:31
Datum veřejného projednání: 07.12.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP018J_vp_informace.pdf (207 kB) - 02.12.2021 11:06:04
Text návrhu aktualizace: MZP018J_vp_textNavrhu.zip (14573 kB) - 02.12.2021 11:06:04
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP018J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (181 kB) - 10.12.2021 22:25:42
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP018J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (51 kB) - 12.05.2022 15:13:23
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: