Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP018M
Název koncepce: Zmeny a doplnky č. 1 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2010 09:42
Datum předložení koncepce: 10.03.2010
Datum zveřejnění: 16.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vyhodnocení koncepce: MZP018M_vyhodnoceni.zip (37856 kB) - 16.03.2010 11:02:26
Návrh koncepce: MZP018M_navrh.zip (47622 kB) - 16.03.2010 11:02:48
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP018M_vyjadreni.zip (628 kB) - 23.04.2010 09:42:32
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání: 23.03.2010
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP018M_infVP.pdf (28 kB) - 16.03.2010 13:58:40
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: