Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP019M
Název koncepce: Změny územního plánování Dolnoslezského vojvodství
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2011 14:19
Datum předložení koncepce: 30.07.2010
Datum zveřejnění: 12.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Dolnoslezské vojvodství, Polská republika
Vyhodnocení koncepce: MZP019M_vyhodnoceni.zip (12753 kB) - 16.08.2010 09:56:25
Návrh koncepce: MZP019M_navrh.zip (210234 kB) - 12.08.2010 11:13:08
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP019M_vyjadreni.pdf (90 kB) - 16.08.2011 14:19:52
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: